Abort på Distans

Grundaren av Women on Waves och aborträttsaktivisten, Rebecca Gomperts, disputerade i maj vid Karolinska Institutet på avhandlingen “Task Shifting in the provision of medical abortion”

Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet i världen. Varje år genomförs 21 miljoner osäkra aborter vilket resulterar i uppskattningsvis 47 000 dödsfall. För närvarande bor 39% av jordens befolkning i länder med mycket restriktiva abortlagar. Men även i länder där abort är lagligt, finns administrativa och organisatoriska hinder som begränsar tillgängligheten till säkra aborter.
Medicinsk abort är mycket säkert med minimal risk för komplikationer och försumbar risk för dödsfall. Om man låter fler yrkesgrupper än läkare utföra medicinska aborter kan tillgängligheten öka. Rebecca Gomperts studerade säkerheten och tillänglighetsaspekter i fall där man provat att genomföra abort i hemmet på distans.

Hennes avhandling visade att denna typ av medicinsk abort på distans är både säkert och effektivt. Vid abort upp till vecka 9 är resultaten lika bra oavsett om de utförs av läkare, barnmorskor eller administreras av kvinnorna själva i hemmet via telemedicin. Hennes avhandling och arbete inom Women on Web och Women on Waves visar vilken otrolig möjlighet som finns att tillhandahålla medicinska aborter för kvinnor som bor i länder med restriktiv abortlagstiftning.

AbortionLawsMap

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*