Vård och omsorgspersonal sluter upp i Vårdvrålet

I mitten på juli samlades Sjuksköterskor ryter ifrån, Socialistiska läkare, Hemtjänstupproret (HUR) och Vänstersköterskor för att samla de senaste årens uppror till en gemensam kraft. Under paroller för säkrare arbetsmiljö, ökat personalinflytande och mot fler nedskärningar i vården bildades gruppen Vårdvrålet. Genom sin bredd av kompetens och erfarenheter från hela vårdkedjan hoppas gruppen att arbetsgivare, politiker och allmänheten ska lyssna på budskapet att god vård och omsorg bara är möjlig i en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö kräver omfattande förändringar av dagens organisation och för att detta ska kunna komma till stånd måste beslutsfattare lyssna på dem som faktiskt arbetar på golvet. Alla personalkategorier i vård- och omsorgssektorn är dessutom beroende av varandra för att vårdkedjan skall fungera, och för att ett hållbart arbetsliv och en patientsäker vård skall kunna garanteras. Bara en vecka innan valet, första söndagen i september hölls en stor gemensam demonstrationen på Sergels torg där brandtal och musik ska få politikena att integrera kraven i framtidens politik. Håll utkik efter framtida aktiviteter via facebook.com/vardvralet eller www.vardvralet.org

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*