Värdebaserad Vård här för att stanna – Frälsning eller Fernissa?

Albert Einstein lär ha sagt att ”Allt som är viktigt kan inte mätas och allt som kan mätas är inte viktigt”. Om vi då mäter allt fler oviktiga saker samtidigt som vi inte kan mäta många av de viktiga aspekterna, får vi inte då allt fler som jobbar med att göra fel saker? Detta är mätningssamhällets baksida och en av de grundläggande problemen med New Public Management.

”Det känns lite som ett halleluja moment”, säger en mellanchef på Sveriges Kommuner och Landsting efter att ha lyssnat på Yves Morieux från Boston Consulting Group (BCG). Morieux står på scenen inför en fullpackad salong på Clarion Hotel Wisby under årets Almedalsvecka och predikar. Vården blir allt mer komplex, förklarar han. Fler vårdenheter, privata utförare, vårdval och en ålderdomlig organisation skapar problem. Hittills har vi tacklat komplexiteten genom en ökad kontroll och ännu fler mätetal. Var och en kan de vara viktiga och bra, men som helhet leder mätningarna till minskad produktivitet och värde för patienterna, förklarar han.

Nu sällar sig alltså ytterligare en grupp till skaran av kritiker mot detaljstyrning: konsulterna.

Morieux menar på att avprofessionalisering och minskad kontroll över arbetet har lett till en global trend där allt fler är missnöjda med sitt lönearbete. Här står alltså en av världens mest inflytelserika managementkonsulter och berättar att max 23% av européerna känner sig engagerade på jobbet. Alienationen har blivit ett produktivitetsproblem och nu gäller det att hitta på något.

Problemen med detaljstyrning och fragmentisering är att man har applicerat managmentidéer från näringslivet på sjukvården, menar Morieux. I nästa andetag berättar han hur värdebaserad styrning gjort underverk för franska tågtrafiken och att detta nu är den perfekta lösningen på sjukvårdens problem.

Den massiva kampanj som nu pågår har redan gett resultat. De flesta landstingsdirektörer och sjukhuschefer sätter nu sitt hopp att just detta, värdebaserad vård, ska lösa problemen med väntetider, kvalitetsbrister och budgethål. En av dessa är Lennart Persson, som är sjukhusdirektör för Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Denna dag står han på scen som ambassadör för värdebaserad vård. Persson är mest (ö)känd som förvaltningschef för Nya Karolinska Solna. I vintras uppdagades det också att han köpt konsulttjänster av BCG för 4,2 miljoner utan upphandling. Under våren har Akademiska stått på randen till kollaps och det är lätt att tro att Lennart Persson griper efter det sista halmstrået i en desperat jakt efter något som kan ge en välbehövlig vitamininjektion i en stukad organisation.

Vad är då värdebaserad vård? Kortfattat kan man säga att stuprörsorganisation och mätetal ska ersättas med samarbete. Istället för att var och en ser till sitt, ska man försöka se till hela vårdkedjan och skapa ett så stort värde som möjligt för patienten. Men för att riktigt förstå det hela måste man definiera ”värde” och enligt ekvationen från BCG är ”Värde” lika med ”Resultat som är viktiga för patienten” delat med ”Kostnad per patient”. Jaha, påpekar den som minns sin mellanstadiematte – då blir det totala värdet som produceras i sjukvården summan av alla resultat som är viktiga för patienterna. Känner du dig provocerad? Det gjorde en kirurg från Karolinska, som reste sig upp och undrade varför sjukhusledningarna, som konsekvent försvårat alla försök till samarbete och helhetssyn, nu helt plötsligt står och predikar något som läkarna försökt arbeta efter sedan tidernas begynnelse? Är inte detta bara ett sätt för aktörer som BCG att sälja dyra konsulttimmar?

Men om man gräver ner stridsyxan och istället intresserar sig för att finna ett bättre styrsystem, där vi som arbetar i vården får arbetsglädjen tillbaka och där patienterna gynnas av ökad helhetssyn, kan inte värdebaserad vård vara lösningen? Jo, delvis, menar Isis Amer-Wåhlin från Stockholms Läns Landsting och Pär Höglund från Karolinska institutet som jag träffade I början av sommaren för ett samtal i studion. Alldeles oavsett är det ett begrepp som är här för att stanna. Slaget om vilken managementfilosofi som ska dominera det närmaste decenniet är redan avklarat. Nu har du chansen att lära dig mer. Ladda ner samtalet som en podcast via vår hemsida eller prenumera på Itunes.

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*