Aktuellt

Vård och omsorgspersonal sluter upp i Vårdvrålet

november 22, 2014 // 0 kommentarer

I mitten på juli samlades Sjuksköterskor ryter ifrån, Socialistiska läkare, Hemtjänstupproret (HUR) och Vänstersköterskor för att samla de senaste årens uppror till en gemensam kraft. Under paroller för säkrare arbetsmiljö, ökat personalinflytande och mot fler nedskärningar i vården bildades gruppen Vårdvrålet. Genom sin bredd av kompetens och erfarenheter från hela vårdkedjan hoppas gruppen att arbetsgivare, politiker och allmänheten ska lyssna på budskapet att god vård och omsorg bara är möjlig i en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö kräver omfattande förändringar av dagens organisation och för att detta ska kunna komma till stånd måste beslutsfattare lyssna på dem som faktiskt arbetar på golvet. Alla personalkategorier i vård- och omsorgssektorn är dessutom beroende av varandra för att vårdkedjan skall fungera, och för att ett hållbart arbetsliv och […]

Värdebaserad Vård här för att stanna – Frälsning eller Fernissa?

november 22, 2014 // 0 kommentarer

Albert Einstein lär ha sagt att ”Allt som är viktigt kan inte mätas och allt som kan mätas är inte viktigt”. Om vi då mäter allt fler oviktiga saker samtidigt som vi inte kan mäta många av de viktiga aspekterna, får vi inte då allt fler som jobbar med att göra fel saker? Detta är mätningssamhällets baksida och en av de grundläggande problemen med New Public Management. ”Det känns lite som ett halleluja moment”, säger en mellanchef på Sveriges Kommuner och Landsting efter att ha lyssnat på Yves Morieux från Boston Consulting Group (BCG). Morieux står på scenen inför en fullpackad salong på Clarion Hotel Wisby under årets Almedalsvecka och predikar. Vården blir allt mer komplex, förklarar han. Fler vårdenheter, privata utförare, vårdval och en […]