Forskning

Abort på Distans

november 22, 2014 // 0 kommentarer

Grundaren av Women on Waves och aborträttsaktivisten, Rebecca Gomperts, disputerade i maj vid Karolinska Institutet på avhandlingen “Task Shifting in the provision of medical abortion” Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet i världen. Varje år genomförs 21 miljoner osäkra aborter vilket resulterar i uppskattningsvis 47 000 dödsfall. För närvarande bor 39% av jordens befolkning i länder med mycket restriktiva abortlagar. Men även i länder där abort är lagligt, finns administrativa och organisatoriska hinder som begränsar tillgängligheten till säkra aborter. Medicinsk abort är mycket säkert med minimal risk för komplikationer och försumbar risk för dödsfall. Om man låter fler yrkesgrupper än läkare utföra medicinska aborter kan tillgängligheten öka. Rebecca Gomperts studerade säkerheten och tillänglighetsaspekter i fall där man provat att genomföra abort […]